Internships regarding BI/data warehousing (with Teradata)

The Information Systems group is often contacted by industrial organizations with assignments that could lead to student projects at various levels (master thesis project, bachel completion project, etc.) Through this website we make these topics available to our students. In this post, we announce one such project, involving company Teradata.

Teradata is the recognized leader in the BI/Enterprise Data warehouse space. Our technology is very powerful and is game-changing in various industries. Because we are solely focused on Data warehousing we are ahead of the competition and we’ll keep this leading position. It’s in the genes of all Teradata associates to be and stay best in class. The client base of Teradata in the Netherlands is growing and the outlook is very promising. Our clients use the
Teradata Data warehouse technology as the foundation for their Business Intelligence activities.

As data warehousing is an emerging field within most companies there are often opportunities for challenging and high profile internships. These internships can focus on anything regarding the data warehouse or associated programs and processes, ranging from very technical assignments concerning the ETL process or optimization studies, to more business oriented studies like the information delivery process or dashboard designs.

These clients are large multinationals, and they expect interns to provide quality results and thorough research. This in turn ensures your work will be appreciated and will not be overlooked. In short, challenging internships regarding cutting edge BI/Data warehousing.

Here are some example internships to give a better idea of what is possible:

Information demand study.
Process design for efficient use of the Data warehouse.
Report optimization.
Reference/Metadata management.
ETL process design.
Data mart design.
Marketing Campaign efficiency analysis.

Afstudeerstage ‘regie op outsourcing’ bij “Consultancy” te Baarn

The Information Systems group is often contacted by industrial organizations with assignments that could lead to student projects at various levels (master thesis project, bachel completion project, etc.) Through this website we make these topics available to our students. In this post, we announce one such project, involving company Consultancy.

Bedrijf                               : Consultancy
Project                               : Afstudeerstage ‘regie op outsourcing’
Locatie                              : Baarn
Start project                     :  Zo snel mogelijk
Duur project                     : Afhankelijk van de opzet van het onderzoek
Aantal dagen per week   : Nader overeen te komen
Vergoeding                      :  Marktconform

Omschrijving

Bedrijf/ afdeling

Wij zijn een jonge consultancy start-up in regievoering op outsourcing, een spin-off van KZA (onderdeel van Total Specific Solutions). Wij zijn gestart vanuit een visie om met beproefde concepten en op basis van kennis en ervaring een nieuw initiatief te ontwikkelen in consultancy diensten. Onze dienstverlening is gebaseerd op uitgebreide ervaring in regievoering, IT governance, IT risicomanagement en specialistische sectorkennis. Onze ambitie is om de komende jaren sterk te groeien en een significante marktpositie te verwerven binnen onze niche en branchefocus. Daarom zoeken we ambitieuze talenten en professionals om dit te helpen waarmaken.

Je komt te werken in een dynamische en ondernemende omgeving, waarbij je met jouw stageresultaten een directe bijdrage levert aan de opbouw van onze nieuwe practice! Daarnaast is het stageonderzoek een springplank voor je verdere carrière in de consultancy, waarbij je de unieke kans krijgt om gelijk mee te bouwen aan de organisatie, marktpositie en dienstverlening van onze practice. Ook bieden we diverse training- en opleidingsmogelijkheden gerelateerd aan ons vakgebied.

Opdrachtomschrijving

Tijdens het afstudeeronderzoek verricht je zelfstandig onderzoek vanuit ons kantoor in Baarn. Je bedrijfsbegeleider vangt je de eerste dagen op, ondersteunt je bij het formuleren van de probleemstelling en geeft academische begeleiding gedurende je onderzoek. Je hebt minimaal wekelijks een afspraak met je begeleider, om de voortgang, richting en inhoudelijke uitdagingen te bespreken. Uiteraard blijf je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en afronding van het onderzoek.

Het onderwerp is een onderzoek naar de volwassenheid/effectiviteit van regievoering op (out)sourcing van IT diensten. Onderwerpen die binnen dit gebied vallen zijn onder andere: IT governance, demand-supply, business value management, relatiemanagement, IT risico management, complexiteitsmanagement en performance management. Onderdeel van het onderzoek is de (door)ontwikkeling van een benchmark tool.

In samenspraak met de student en docent kan nader invulling worden gegeven aan de inhoud en (wetenschappelijke) diepgang van het onderzoek. Als je geïnteresseerd bent in het publiceren van een wetenschappelijk artikel dan kunnen wij dit voor je faciliteren.

Profiel student (persoonskenmerken/ capaciteiten/ vaardigheden/ affiniteit)

We zijn op zoek naar een ambitieuze student met statistische vaardigheden en met affiniteit voor business en IT, IT outsourcing en IT governance. Je bent in het laatste jaar van een Master opleiding Bedrijfskundige Informatica, Informatics & Economics, Business Informatics, Business Information Systems, Information Management of soortgelijke opleiding. Je bent van nature eager, leergierig en ambitieus. Verder heb je een sterke drive, goede communicatieve vaardigheden en analytische skills.

 

IT/Enterprise Architecture Knowledge Management (with ArchiXL)

The Information Systems group is often contacted by industrial organizations with assignments that could lead to student projects at various levels (master thesis project, bachel completion project, etc.)  Through this website we make these topics available to our students.  In this post, we announce one such project, involving company ArchiXL.

ArchiXL is een adviesbureau dat zich volledig richt op IT-architectuur. Naast adviestrajecten doen wij ook onderzoek, met name op het gebied van architectuurkennismanagement onder het label WikiXL. Een groot deel van ons onderzoek richt zich op het hergebruik van generieke architectuurkennis.Een belangrijke familie van generieke architectuurkennis wordt gevormd door de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en haar sectorspecifieke ‘afstammelingen’, zoals GEMMA (gemeenten), MARIJ (rijksoverheid) en ROSA (onderwijs). Voor het ontsluiten van deze – en andere – referentiearchitecturen heeft ArchiXL een architectuurkennisbank opgezet op basis van zogenaamde semantische wiki’s. Dit zijn wiki’s (zoals WikiPedia) met een achterliggend kennismodel, dat het mogelijk maakt de kennis in de wiki verregaand te structureren en te bevragen. Ons doel is via een stelsel van generieke en organisatiespecifieke wiki’s de generieke architectuurkennis eenvoudig herbruikbaar te maken in een organisatiespecifieke context.

Binnen dit project is ruimte voor verschillende afstudeeronderzoeken (bachelor, master. Relevante onderzoeks(deel)vragen zijn:

 • Het werken aan het up to date houden van referentiearchitecturen (NORA, GEMMA, PETRA etc). De overheidsreferentiearchitecturen ontwikkelen zich continu. Deze architecturen zitten nu in de wiki’s, maar moeten dus ook onderhouden worden. Dat betekent dat de uitbreidingen die er zijn, of aan zitten te komen geanalyseerd moeten worden. Het onderliggend kennismodel moet eventueel aangepast worden.
 • Het verbeteren van kennismodellen en opzetten van nieuwe kennismodellen. Op dit moment hebben we zelf een tweetal modellen ontwikkeld: een model rondom architectuurprincipes en een model gebaseerd op de ArchiMate standaard. Deze kennismodellen moeten worden aangepast vanwege de ervaringen die ondertussen zijn opgedaan. De huidige wiki’s moeten naar deze nieuwe kennismodellen gemigreerd worden. Daarnaast kan onderzocht worden welke kennismodellen nog meer ontwikkeld kunnen worden ten behoeve van architectuurkennismanagement. Een aantal ideeën hieromtrent zijn: architectuurafwijkingen, projecten, standaarden, gegevens.
 • In de loop der tijd zijn er uit onze klantenkring functionele behoeften gekomen. Deze kunnen in de worm van extensies worden ontworpen en ontwikkeld. Ook de huidige extensies, een koppelvlak met Aris modellen en de import module van GEMMA principes moeten verder uitgewerkt worden. Andere ideeën voor extensies zijn:
  • GraphViz component uitbouwen, dit is een component dat relaties tussen pagina’s visualiseert in bollen. We willen deze graag uitbreiden met kleuren en ArchiMate notatie.
  • PSA generator. Dit is een extensie die op basis van een dialoog met de gebruiker een selectie maakt van bv principes, richtlijnen, standaarden en modellen die bij het project horen waarvoor een startarchitectuur moet worden opgezet. Dit moet een extensie worden die voor meerdere domeinen inzetbaar baar is, dus met configuratie mogelijkheid per domein of organisatie.
  • ArchiXL heeft een analyse gemaakt om te kunnen voldoen aan de Webrichtlijnen, een standaard voor overheidswebsites. Dit moet nader worden onderzocht om te komen tot een set van maatregelen die uitgevoerd moeten worden om te kunnen voldoen aan die standaard.
  • De GEMMA import is een module om principes uit andere wiki’s te hergebruiken. Deze extensie moet worden geabstraheerd, zodat het ook kan gaan werken voor andere referentiearchitecturen.
  • SparQL is de standaard vraagtaal voor kennismanagementsystemen. Onderzocht moet worden welke SparQL extensie het best toegepast kan worden. Daarnaast moet het ook worden geïmplementeerd.
  • Er bestaat een iPhone / iPad toepassing om MediaWiki’s te ontsluiten. Deze toepassing, WikiSnail, is nogal beperkt. Er is behoefte om hier een uitgebreidere variant van te ontwikkelen voor Apple OS maar ook voor Android OS.
  • Tenslotte moeten er een aantal grotere en kleinere onderzoeken gedaan worden. Een aantal die we in het vizier hebben zijn:
  • Versionering van Kennis (PHD onderzoek). Dit is een groot thema. Hoe om te gaan met verschillende versies van kennis. Hoe moet dat semantisch geannoteerd worden? Wat voor eisen stelt dit aan kennismanagementsystemen en wiki’s in het bijzonder?
  • Organisatiespecifieke deelmodellen: hoe om te gaan met generieke modellen en lokale varianten daarvan? Hoe zit het met de onderhoudbaarheid van deze twee onderdelen? Hoe om te gaan met kennisupdates van de referentiemodellen?
   • Koppelingen met lokale gegevenssets, hoe om te gaan met de gegevens die binnen een organisatie hergebruikt dienen te worden, ter voorkoming van dubbele registraties, bv gegevens uit Architectuurtooling (ARIS, BizzDesign, Archi), Projectmanagementomgeving als MS Projects of anderen, CMDB’s, Databases (Excel, Access). Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot de specificaties voor een kenniskoppelvlak of kennisbroker, dia als een extensie ontwikkeld kan worden.
   • Crowdsourcing for Architectural knowledge, Wisdom of the crowds; verrijken van referentiearchitectuur. MediaWiki’s zijn bij uitstek samenwerkingsomgevingen. Hoe kunnen deze worden ingezet om te komen tot crowdsourcing (zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing)
  • Enterprise Architecture in the cloud, Architecture as a Service. Wat zijn de voorwaarden om dit model te laten werken? Hoe zit de opzet er uit? Welke kennis kun je in de cloud laten en welke helemaal niet?
  • Een van de kennismodellen die we ondersteunen is ArchiMate. De ervaringen van de afgelopen tijd, geven aan dat er mogelijkheden tot verbetering zijn voor de ArchiMate standaard. Hoe kunnen onze ervaringen de ArchiMate standaard verder helpen. Denk bijvoorbeeld aan organisatietypen die softwareproducten leveren voor de markt. Met standaard ArchiMate is het lastig om Product te positioneren voor dergelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Logius, DUO, Kennisnet, maar ook software leveranciers. De ideale kandidaat heeft affiniteit met architectuur (modellen, principes) en is geïnteresseerd in semantische technologieën, met name semantische wiki’s. Daarnaast beschikt deze over technische vaardigheden om onderzoeksresultaten te vertalen naar een werkende (prototype) implementatie, door gebruik te maken van de mogelijkheden die Semantic MediaWiki biedt en deze mogelijkheden zo nodig uit te breiden.

Increasing the transparancy of the evidence-based nature of the NICTIZ reference domain model (with NICTIZ)

The Information Systems group is often contacted by industrial organizations with assignments that could lead to student projects at various levels (master thesis project, bachel completion project, etc.) Through this website we make these topics available to our students. In this post, we announce one such project, involving company NICTIZ.

NICTIZ has developed an instrument to model the AS-IS or TO-BE situation of a hospital’s IT architectural landscape. This instrument is called the “referentie domeinen model ziekenhuizen” and it is used in many arhitectural and strategic hospital IT projects in The Netherlands.The NICTIZ reference model is based on a careful observation of successful landscape architectures in Dutch hospitals. Unfortunately, only the resulting reference model is available for now and the following artifacts are missing:
 • the input data set (i.e., the concrete architectures, as observed at Dutch hospitals),
 • the abstraction mechanism (i.e., how were all concrete architectures mapped to one over-arching reference model?

In this thesis, you will reverse engineer these artifacts for some hospitals while you will also work with new hospital partners on an update of the reference model.

Towards a conceptual data model for compatible registration, transmission and analysis of care information (with NICTIZ)

The Information Systems group is often contacted by industrial organizations with assignments that could lead to student projects at various levels (master thesis project, bachel completion project, etc.) Through this website we make these topics available to our students. In this post, we announce one such project, involving company NICTIZ.

Hospitals often maintain many databases that are based on conceptually overlapping yet syntactically different data models. Many of the differences may be accidental and due to mergers, isolated software acquisition projects (by different functional units in a hospital), changes in the organization, changes to regulations etc. In this project, you will aim at removing redundancies between such databases by proposing a conceptual data model that covers the structure of all hospital data. Additionally, you will demonstrate that using this data model it becomes unnessessary to replicate data across databases. This may involve some more fine-grained registration by medical professionals though. Therefore, you will have to outline clearly who should register which data attribute and at which point in time. If data entry becomes too cumbersome, professionals tend to find work-arounds that help them in their task at hand but that compromize the overall data integrity goal after all.As a source of inspiration, you will analyze the data integrity issues that practitioners from the billing and audit department currently face when confronted with data that has been poorly registered (at least from a financial and quality control perspective) by medical staff.NICTIZ has developed an instrument to model the AS-IS or TO-BE situation of a hospital’s IT architectural landscape. This instrument is called the “referentie domeinen model ziekenhuizen” and it is used in many arhitectural and strategic hospital IT projects in The Netherlands.

This focus of that reference model has been perceived as one of its key success factors. Therefore, you will not extend the NICTIZ domain model but you will carefully design a new one with another (also very focussed) purpose. You should also explain the relation between the two reference models and provide guidance for their combined use in practice.

Modeling cross-organizational care processes for delivering efficient patient-centric care (with NICTIZ)

The Information Systems group is often contacted by industrial organizations with assignments that could lead to student projects at various levels (master thesis project, bachel completion project, etc.) Through this website we make these topics available to our students. In this post, we announce one such project, involving company NICTIZ.

This project is very related to the Health-care business network course but will provide much more depth and will involve a close collaboration with NICTIZ and its partners.

Migrating to an envisioned IT architecture by performing a model-based system evaluation and configuration (with NICTIZ)

The Information Systems group is often contacted by industrial organizations with assignments that could lead to student projects at various levels (master thesis project, bachel completion project, etc.) Through this website we make these topics available to our students. In this post, we announce one such project, involving company NICTIZ.

This project is similar in title to the one entitled Mapping Strategic Goals to a supportive IT landscape architecture. However, the scope is quite different. In this thesis, you will develop a way to map a hospital-specific domain model to a model representing the functionality of a HIS package such as ChipSoft. In a first track of this thesis, you will have to find a good way to model that functionality (i.e., features of a HIS system). You will also have to find an empirical relation between successful/failed HIS deployments, the HIS package has been used for that deployment and the over-arching IT architecture. Finally, you will build a proof-of-concept decision support system (e.g., based on feature diagrams) to formalize the HIS selection procedure. In later stages of the project, the student should reflect on irrational decision making factors as well as strategic influences (cfr., the related thesis topic) too.

Mapping Strategic Goals to a supportive IT landscape architecture. (with NICTIZ)

The Information Systems group is often contacted by industrial organizations with assignments that could lead to student projects at various levels (master thesis project, bachel completion project, etc.) Through this website we make these topics available to our students. In this post, we announce one such project, involving company NICTIZ.

Hospital Information System acquisition trajectories are poorly documented in research literature. Since these systems act as the information and process execution backbones of hospitals, they are complex and expensive not only in license cost but perhaps more importantly also in configuration and maintenance costs.NICTIZ has developed an instrument to model the AS-IS or TO-BE situation of a hospital’s IT architectural landscape. This instrument is called the “referentie domeinen model ziekenhuizen” and it is used in many arhitectural and strategic hospital IT projects in The Netherlands.

In this thesis, you will investigate how strategy frameworks and key performance indicators can be mapped to hospital specific instance of the NICTIZ reference architecture model. In this way, a hospital board has a way to monitor whether its business and IT strategy is consistent with its IT architecture.

Throughought the execution of this project, the student should carefully manage the concerns of at least (1) the hospital board and operational managers, (2) the medical professionals, and (3) the IT architecture specialist of the hospital.

Integrating and Modularizing Simulation and Enactment Models: a Reality Check (with SAP)

The Information Systems group is often contacted by industrial organizations with assignments that could lead to student projects at various levels (master thesis project, bachel completion project, etc.) Through this website we make these topics available to our students. In this post, we announce one such project, involving company SAP.

Context

Students at Eindhoven of University are well familiar with the different purposes of process models. Not only are such process models useful as a high level management instrument (agree on standard procedures), they are also useful for quantitative performance analyses via simulation and they can be used for computing costs. Additionally, process models can be used to configure workflow engines that (i) guide people in the completion of their daily activities, (ii) enable automatic detection of bottlenecks and (iii) provide facilities for electronic document storage, messaging, etc.Via courses such as business process management, executable models of logistic processes and process mining, you may already have learned that for each application, the process models are different in nature. For example, a simulation model needs detailed probabilistic and time-related annotations whereas an enactment model (for workflow execution purposes) contains various operational details with regards to data sources, user interface interactions, etc. To ensure proper alignment between all these models, the schema shown on Figure 1 has often been proposed.

Figure 1: aligning process models

Figure 1 visualizes that (at least conceptually) it makes a lot of sense to have an additional process model between all of a company’s process models. When making changes to one process model, one can then analyze the impact on other process models. This idea corresponds with the architectural vision of the so-called Model Driven Architecture where low-level operational models of different kinds are derived from a high level conceptual model (either fully automatically or by means of some human computer interaction). The derivation process is supported by so-called model transformations. When deriving a low-level simulation or enactment model from a more abstract model (e.g., when generating BPEL code from BMPN models), one needs so-called vertical transformations. Other types of transformation are often needed for other model management issues (e.g. automatic restructuring, migration, …) [1].

One can also question whether this conceptual model can (or even should) be invented in a top-down manner by domain experts, or whether it can (or should) be extracted in a bottom-up approach using data and process mining techniques. Probably, a combination of both approaches is desirable in many cases, which leads to the schema shown on Figure 2.
Figure 2: process mining

In [2], the authors present an architecture and working toolsuite for keeping enactment and simulation models maximally aligned. The result is quite impressive: the toolsuite enables one to load into the simulation engine the state of the operational workflow engine at one point in time and fast-forward the process in various directions to predict potential problems in the near future. From an IT perspective, the proposed architecture may be quite expensive: the approach relies on highly advanced model tranformations for deriving a high level simulation model from operational workflow logs. Filtering information that is relevant for simulation while omiting irrelevant details is a challenging task in this context. Therefore, the underlying model transformations are quite expensive to develop and maintain. To make matters worse, in practice one may use a different workflow and/or simulation engine than the ones used in [2]. In that case, even more transformations need to be developed and maintained…

Thesis Challenge / Research Questions

In this thesis, the student should investigate whether the proposed architecture is realistic in practice:

 • Do industrial workflow engines already support simulation based on operational data, as in [2]?
 • If so, are the simulation models human readable (modularized, pretty printed, …)? Otherwise, can they be made human readable by some restructuring or is it necessary to map the models to a high level language (such as BPMN)? Additionally, do the models contain the right information for redesign studies (can you monitor KPIs, can you scale up the simulation to a statistically relevant amount of cases, …?) If not, what are the key obstacles?
 • If not, how should the infrastructure of that company be extended or changed? Do you propose to replace existing infrastructure? Or can you extend it? Can you translate process models to the format required by [2]?

This research should be performed in close collaboration with a vendor of BPM software (SAP, IBM, …)

References

Create a model of (and implement) a planning tool to dispatch resources for specific tasks (with OCE)

The Information Systems group is often contacted by industrial organizations with assignments that could lead to student projects at various levels (master thesis project, bachel completion project, etc.) Through this website we make these topics available to our students. In this post, we announce one such project, involving company OCE.