Speaker Page: Philip Nickel

Deze pagina geeft meer informatie over Philip Nickel als spreker op het Playful City Event 2018.

Dr. Philip J. Nickel (PhD UCLA, 2002) is filosoof aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij doet onderzoek over het vertrouwen in (en op) technologie, over ethische aspecten van big data, en over persuasieve technologie en e-coaching in de gezondheidszorg. In 2017 is hij begonnen met het onderzoeksproject “Mobile Support Systems for Behavior Change” gefinanceerd door NWO in het programma “Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.”