BPM Round Table meeting on Monday May 26

During the BPM Round Table sessions professionals and scientists meet each other to present and discuss the latest trends in the field of Business Process Management. On Monday May 26 the next BPM Round Table will be held in De Zwarte Doos at the TU/e campus. The theme of this meeting is “auditing and process mining”. The meeting is held in Dutch and therefore the detailed information given below is also in Dutch.

  • Onderwerp: Auditing & Process Mining
  • Datum: maandag 26 mei
  • Tijd: 16:00 – 18:00, gevolgd door borrel
  • Locatie: Grand-cafe de Zwarte Doos, Campus TU Eindhoven (route)
  • Inschrijving: via de website

Auditing & Process Mining

Drie partijen geven op deze middag hun visie op het thema “Auditing & Process Mining”:

Pieter de Kok (Coney) – “The Audit Universe and Future of Auditing”

In de toekomst zal het controlevraagstuk rondom de jaarrekening worden uitgewerkt op basis van een controleaanpak waarin Data-Analyse en Process Mining aanpak (DA/PM) de twee belangrijkste technieken zijn. Er komt een heuse revival van het gedachtegoed van Starrreveld in het assurance domein. Het is goed mogelijk dat in de nabije toekomst procesmodellen, gebaseerd op typologieën van Starreveld, beschikbaar zijn voor elke auditor, waar ook ter wereld. Deze modellen kunnen worden gebruikt als ‘norm’ als ‘best practise’ om veronderstelde, waardeverbanden, patronen en (wetmatige) verbanden te toetsen. Auditors, studenten kunnen procesmodelllen ontwikkelen en uploaden en anderen kunnen tegen vergoeding deze modellen weer downloaden. Het delen is het nieuwe hebben.

Het auditvak wordt nog leuker, slimmer en sneller om ruimte te creëren voor verdere focus op de ondernemingen en haar stakeholders te ondersteunen rondom performance management, procesoptimalisatie en waardecreatie. Wij zijn ervan overtuigd dat Accountants3.0, mede door verdergaande inzet process mining, enn brug zullen gaan slaan tussen het Governance & Risk & Compliance domein enerzijds en corporate performance management anderzijds. Parallel gaan we gebruik maken van smart data van buiten de organisaties en gaan auditfirms zich richten op het verschaffen van assurance over ‘ketens van bedrijven’ in plaats van individuele bedrijven. Ook hier speelt process mining weer een cruciale rol.

 

Boudewijn van Dongen (TU Eindhoven) – “Modellen vs. de Werkelijkheid”

De afgelopen jaren heeft process mining zowel binnen als buiten de universiteit een grote vlucht genomen en het lijkt erop dat de beloftes die onderzoekers aan het begin van deze eeuw maakten uitgekomen zijn: Door de analyse van event logs kunnen hele processen eenvoudig in kaart gebracht worden. Echter, vanuit het bedrijfsleven komt steeds vaker de logische vervolgvraag, namelijk: “Waar en hoe vaak wijkt mijn proces nu af van het gegenereerde plaatje?”

Onder de noemer “alignment analysis” houdt de TU/e zich al enkele jaren bezig met precies deze vraag: “Gegeven een model en een log, waar zitten de verschillen en hoe zijn deze verschillen te identificeren en kwantificeren?” In mijn presentatie geef ik een beeld van de laatste technieken op dit gebied en laat ik zien dat de betreffende vraag vele malen eenvoudiger te stellen dan te beantwoorden is. Met voorbeelden van compliance regels laat ik zien hoe deze technieken in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden as startpunt voor de auditor.

Tot slot sta ik stil bij het huidige onderzoek rondom alignments. Wat kunnen we al en wat verwachten we over 5 tot 10 jaar te kunnen op het gebied van het vergelijke van modellen en event data uit complexe, data-intensieve systems.

 

Marijn Nagelkerke en Mike van Bussel (KPMG) – “From business transactions to process insights”

Voor de jaarrekeningcontrole werkzaamheden maakt KPMG intensief gebruik van data analyse (“Facts2Value”). Hierbij worden transactie gegevens uit (ERP) systemen geanalyseerd om tot feitelijke observaties en inzichten in (bedrijfs)processen en de procesuitvoer te komen. Het vormen van een (eerste) inzicht over hoe de processen er uit zien gebeurt echter vaak nog door middel van het voeren van gesprekken en analyseren van documentatie. Om onze klanten betere inzichten te geven in de uitvoering van de processen en om op een efficiëntere manier inzichten te krijgen (en te geven) in mogelijke risico’s past KPMG process mining technieken toe. In de presentatie zal worden ingegaan op welke wijze process mining wordt toegepast voor de jaarrekeningcontrole aan de hand van enkele voorbeelden en zal worden ingegaan op welke wijze KPMG het toepassen van process mining in de toekomst ziet.

 

Deelname is gratis, maar registratie verplicht. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.