De ‘Round Table’

Tijdens de BPM Round Table ontmoeten professionals en wetenschappers elkaar om de laatste trends op het gebied van Business Process Management aan elkaar te presenteren en met elkaar te bespreken. Er is ruimte om ideeën uit te wisselen en om elkaar informeel te ontmoeten.

 

Business Process Management

Business Process Management heeft in de afgelopen decennia de manier van werken sterk veranderd. Veel organisaties zijn tegenwoordig ‘procesgeoriënteerd’ ingericht en maken bij de dagelijkse besturing en bij het doorvoeren van organisatieveranderingen gebruik van procesgerichte methodes en technieken.

In de praktijk kunnen Business Process Management technieken bijvoorbeeld gebruikt worden om:

  • de gang van zaken in een organisatie te begrijpen en te beschrijven;
  • de dagelijkse werkzaamheden te besturen;
  • de prestaties binnen de organisatie te meten; en
  • de organisatie te optimaliseren om bijvoorbeeld hogere efficiëntie of kwaliteit te behalen.

Geavanceerde Tools en Technieken

Het gebied van Business Process Management biedt een groot aantal geavanceerde tools en technieken die kunnen helpen bij het besturen en verbeteren van een organisatie. En met de toenemende aandacht voor Business Process Management groeit dat aantal steeds sneller.

Voorbeelden van zulke geavanceerde tools en technieken zijn:

  • tools en technieken voor simulatie van processen, waarmee ‘op papier’ de impact van veranderingen kan worden onderzocht;
  • tools en technieken voor ‘process mining’, waarmee informatie kan worden gedestilleerd uit bestaande informatiesystemen over, bijvoorbeeld, de taken die moeten worden uitgevoerd, de gemiddelde duur van die taken, de volgorde waarin de taken typisch wordt uitgevoerd en of die volgorde voldoet aan de voorgeschreven volgorde;
  • tools en technieken voor het beschrijven en modelleren van de processen, mogelijk op een zodanige manier dat de beschrijvingen direct met anderen kunnen worden gedeeld, of dat er samengewerkt kan worden aan de beschrijvingen; en
  • tools en technieken voor ondersteuning bij de geautomatiseerde uitvoering van de processen.

Vorm

De BPM Round Table zal om de andere maand gehouden worden.

De vorm van de bijeenkomsten is open. Afhankelijk van de interesse en de sprekers kan informatie worden uitgewisseld door het houden van een discussie, het geven van een presentatie of een tool demo, of op een andere manier.

De bijeenkomsten worden gehouden op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven en worden afgesloten met een informeel samenzijn en een borrel.

 

Technische Universiteit Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven staat zeer goed bekend om haar onderzoek op het gebied van Business Process Management. Ontwikkelingen waarvan de TU Eindhoven aan de wieg stond, en die nu breed gedragen worden in het bedrijfsleven, zijn bijvoorbeeld de ‘Workflow Patterns’, ‘Process Mining’ en de open-source workflow-engine YAWL.

Ook is de TU Eindhoven een van de oprichters van de Business Process Management conferentie, die in 2003 in Eindhoven voor het eerst werd gehouden en inmiddels is uitgegroeid tot dé internationale conferentie op het gebied van Business Process Management.

Tenslotte is de TU Eindhoven in 2009 erkend als wereldleider in de samenwerking met het bedrijfsleven en publieke instellingen.

Vanuit deze traditie willen wij de BPM Round Table graag met u tot een succes maken.